MOŽNÉ DISPOZIČNÉ RIEŠENIA

Variant a

Ilustračné dispozičné riešenie - jeden nájomca na podlaží (Klient A - 860m 2 )  - otvorené dispozičné riešenie. 

floor04-original

  

 

variant b

Ilustračné dispozičné riešenie - jeden nájomca na podlaží (Klient A - 860m 2 )  - zatvorené dispozičné riešenie. 

floor05-original

 

 

Variant c

Ilustračné dispozičné riešenie - dvaja nájomcovia na podlaží (Klient A - 450m 2 , Klient B - 400m 2 ) - rovnomerné členenie. 

floor06-original

  

  

variant d

Ilustračné dispozičné riešenie - dvaja nájomcovia na podlaží (Klient A - 700m 2 , Klient B - 160m 2 ) -  nerovnomerné členenie. 

floor07-original

 

 

variant e

Ilustračné dispozičné riešenie - štyria nájomcovia na podlaží (Klient A - 260m 2 , Klient B - 240m 2 , Klient C - 180m 2 , Klient D - 170m 2 ). 

floor09-original

 

  

SMART OFFICE FLOOR

Podlažie s možnosťou prenajatia variabilných priestorov 24m 2  - 110m 2    a všetkými výhodami   SMART OFFICE CLUBU.   Viac sa dočítate TU

yit-smartofficeclub-012016-original